Cefaly

Behandling och förebyggande av migrän

Cefaly erbjuder bästa effektivitetsvärde i jämförelse med tillgängliga orala läkemedel (som tas genom munnen) för behandling av migrän. Cefaly är förstavalsbehandling för patienter som lider av frekventa migränanfall. Cefaly som behandlingsmetod möjliggör en betydande reducering av migränpatientens läkemedelsbehov och patientens livskvalitet förbättras påtagligt. Denna behandlingsmetod kan vara lösningen för många migränpatienter. Cefaly är CE-märkt och ISO-certifierad i enlighet med standard för medicintekniska produkter.

Play

Vad är Cefaly?

Cefaly ger en extern icke-invasiv neurostimulering av trigeminusnerven (e-TNS). En självhäftande elektrod fästs på pannan och Cefaly ansluts magnetiskt till denna elektrod. Via denna elektrod genererar Cefaly exakta mikroimpulser som stimulerar nervändar i trigeminusnervens övre gren och på detta sätt behandlas migrän.

För vem passar Cefaly?

Cefaly är avsedd för patienter som lider av frekventa migränanfall och är även särskilt lämplig när man behöver reducera patientens läkemedelsbehov och läkemedelsintag.

cefaly acts on the trigeminal nerve