Kronisk migräne

Vad innebär det?

Detta är en form av migrän som har pågått ett tag och migränanfallen har sedan blivit mycket frekventa. Huvudvärk är påtaglig minst hälften av tiden eller mer (patienten har huvudvärk under mer än 14 dagar i månaden.)

Cefaly?

Har bevisats vara effektiv vid episodisk migrän. När det gäller kronisk migrän är vi inte riktigt på det säkra ännu gällande behandlingsrespons. Många patienter är emellertid nöjda med Cefaly-behandlingens effekt. Särskilt med den hjälp den ger när det gäller reducering av läkemedelsbehov.

Positiva effekter?

Sannolik förbättring för mer än 50 % av patienterna.