Migrän utan aura (vanlig migrän)

Vad innebär det?

Migränanfallet uppstår utan förvarning och hur lång tid ett migränanfall håller i sig kan variera (4 till 72 timmar). Mellan migränanfallen har man inga symptom. Smärtan är kraftig, pulserande och sitter oftast på en sida av huvudet samt förvärras av fysiskt aktivitet, ofta åtföljd av illamående och kräkning. Migränpatienten har en känslighet mot både ljud och ljus.

Cefaly?

Är tillrådlig när migränanfallen är frekventa (flera gånger i månaden). Cefalys effektivitet kommer här att först och främst vara förebyggande, i syfte att påtagligt reducera förekomsten av migränanfall. Behandlingsmetoden kan även reducera smärta under ett migränanfall.

Positiva effekter?

Påtaglig förbättring hos 2 av 3 patienter.