Episodisk migrän

Vad innebär det?

Detta är migränanfall (vanliga eller med aura) som karaktäriseras av att de har olika varaktighet (4 till 72 timmar). Mellan migränanfallen har man inga symptom. Migränanfallens frekvens varierar. Det kan handla om allt från bara ett enda migränanfall i månaden (eller mindre) till flera migränanfall i veckan.

Cefaly?

Är tillrådlig när migränanfallen är frekventa (flera gånger i månaden). Cefalys effektivitet kommer här först och främst att vara förebyggande, i syfte att påtagligt reducera förekomsten av migränanfall. Behandlingsmetoden kan även reducera smärta under ett migränanfall.

Positiva effekter?

Påtaglig förbättring hos 2 av 3 patienter.