Passar denna behandlingsmetod mig? Är detta rätt behandling för mig?

Svara på följande 6 frågor

No Question/Heading Answers
1 Har du haft besvär och lidit av huvudvärk under mer än 6 månader?
 • Nej
 • Ja
2 Jag har redan undersökts av en eller flera läkare gällande min huvudvärk
 • Nej
 • Ja
3  

Har du haft huvudvärksanfall nyligen på ett sätt som du inte haft tidigare? Cefaly är inte tillrådligt och rekommenderas inte för dig. Du skall konsultera en läkare för att få en medicinsk bedömning gällande dina symptom.

4 Huvudvärken kan främst lokaliseras till:
 • Bakre delen av mitt huvud
 • Främre delen av mitt huvud
 • främst kring översta delen av mitt huvud
 • En sida av huvudet (vänster eller höger)
 • På flera olika ställen samtidigt
 • Annat
5

Du lider regelbundet av huvudvärksanfall och har så gjort under mer än 6 månader eller under flera år. Det är möjligt att behandlingen med Cefaly är tillrådlig och kan rekommenderas för dig, men du skall först be om medicinsk bedömning och utredning hos din läkare.

6 Du lider av huvudvärk:
 • Varje dag
 • Varje vecka
 • Varje månad
 • Mindre än en gång i månaden
7 Vilka läkemedel tar du för din huvudvärk?
 • Triptaner (Zomig, Relpax, Imitrex, etc.)
 • Aspirin eller ibuprofen-baserade smärtstillande läkemedel
 • Paracetamol-baserade smärtstillande läkemedel
 • Långtidsbehandling (betablockerare, antiepileptika, etc.)
 • Annan behandling mot huvudvärk
 • Inga läkemedel/Ingen behandling
8

Your headaches are too infrequent for Cefaly to be indicated. You should be able to obtain a standard solution (prevention measures and medication) from your doctor.

9 Hur ofta tar du läkemedel?:
 • Minst en gång om dagen
 • Några gånger i veckan
 • Några gånger i månaden
 • Jag tar inga läkemedel mot huvudvärk
10

Behandlingsmetod är definitivt tillrådlig och rekommenderas för dina symptom. Dina huvudvärksanfall är frekventa och du använder ganska mycket läkemedel för din huvudvärk. Du har 2/3 chans att behandlingen med Cefaly kommer att kunna hjälpa dig och ge dig en väsentlig förbättring när det gäller dina symptom.

11

Cefaly är tillrådlig och rekommenderas för dina symptom. Ditt läkemedelsintag är inte alltför stort, men dina huvudvärksanfall är frekventa. Du har cirka 70 % chans att Cefaly kommer att utgöra den bästa behandlingsmetoden för dina huvudvärksanfall.

12

Cefaly är tillrådlig och rekommenderas för dina symptom. Denna läkemedelsfria behandlingsmetod skulle mycket väl kunna vara den lösning du söker för dina besvär med huvudvärk och migrän. Du har cirka 70 % chans att behandlingen med Cefaly kommer att vara effektiv för dig.