Cefaly

Behandling och förebyggande av migrän

Cefaly erbjuder den bästa lösningen för förebyggande behandling mot migrän utan intag av läkemedel. Cefaly är en nervstimulator som reducerar antalet migränanfall och lindrar migränsmärta utan biverkningar. Kliniska studier visar att Cefaly reducerar läkemedelsintag för migrän med upp till 75%. Cefaly är CE-märkt och ISO-certifierad i enlighet med standard för medicintekniska produkter.


Prova Cefaly nu

Play

Vad är Cefaly?

Cefaly ger en extern icke-invasiv neurostimulering av trigeminusnerven (e-TNS). En självhäftande elektrod fästs på pannan och Cefaly ansluts magnetiskt till denna elektrod. Via denna elektrod genererar Cefaly exakta mikroimpulser som stimulerar nervändar i trigeminusnervens övre gren och på detta sätt behandlas migrän.

För vem passar Cefaly?

Cefaly är avsedd för patienter som lider av frekventa migränanfall och är även särskilt lämplig när man behöver reducera patientens läkemedelsbehov och läkemedelsintag.

cefaly acts on the trigeminal nerve