Okulär migrän (Migrän med visuell aura)

Vad innebär det?

Migränanfallen föregås av en visuell aura som ofta förekommer i form av en blind fläck (skotom) i synfältet, ibland med blixtrande konturer. En del patienter talar även om en oftalmisk migrän när den pulserande smärtan från migränanfallet är lokaliserad till området kring ögat.

Cefaly?

Är tillrådlig när migränanfallen är frekventa (flera gånger i månaden). Cefalys effektivitet kommer här först och främst att vara förebyggande, i syfte att påtagligt reducera förekomsten av migränanfall. Behandlingsmetoden kan även reducera smärta under ett migränanfall.

Positiva effekter?

Påtaglig förbättring hos 2 av 3 patienter.