Kliniska studier

CEFALY har påvisad effekt genom olika kliniska studier som har utförts ända sedan 2008. De bekräftade resultaten från dessa kliniska studier har publicerats i renommerade medicinska tidskrifter.

Akut behandling av migrän

Typ av klinisk studie Slutresultat Vetenskaplig publikation
Dubbel-blind studie kontra placebokontrollerad studie Sedativ effekt BMC Neurology 2011
Öppen pilotstudie Effektiv för akut behandling av migränanfall Neuromodulation 2017
Undersökning Effektiv för användare i allmänhet Acta Neurol Belg. 2017
Pivotal Randomiserad Dubbelblind mot placebo Effektiv och säker för akut behandling av migränanfall ClinicalTrials. gov
Öppen pilotstudie Effektiv att ta bort migrän ClinicalTrials. gov

Förebyggande av migrän

Typ av klinisk studie Slutresultat Vetenskaplig publikation
Dubbel-blind studie kontra placebokontrollerad studie Effektiv vid förebyggande av migrän Neurology 2013
Kohortstudie av 2 300 patienter Bästa säkerhet för migränbehandling Journal of Headache and Pain 2013
Behandlingsrespons Förstavalsbehandling Journal of Headache and Pain 2015
Prospektiv studie på kronisk migrän Effektiv på kronisk migrän Neurological Sciences 2017
Prospektiv undersökande studie på refraktär migrän Effektiv på refraktär migrän BMC Neurology 2017

Neurofysiologi och verkningsmekanism

Typ av klinisk studie Slutresultat Vetenskaplig publikation
PET-scanning Central effekt och verkan av Cefaly Cephalalgia 2016
Verkningsmekanism Kunskaper om mekanismer hos trigeminusnerven Internal Medicine Review 2017
fMRI Central påverkan av Cefaly Frontiers in Neurology2017
Granskning och undersökning Bekräftelse av tidigare data Pain and Therapy journal 2015