Akut behandling

Akut migränbehandling (1 timmes session)

  • Betydande smärtlindring för 8 av 10 patienter
  • Total smärtfrihet för en tredjedel av patienterna
smärtfri för
32%
av patienterna
smärtlindring för
85%
av patienterna

Förebyggande

Migränprevention (daglig 20 minuters sessions)

migränanfall
reduktion
54%
läkemedelsintag
reduktion
75%