Hur använder man Cefaly?

Mer än 95 % av användarna tycker att Cefaly är användarvänlig och mycket enkel att använda.

Det är bara att trycka på knappen och sedan startar behandlingssessionen automatiskt.
I praktiken uppdelas behandlingen i 6 olika steg:

1

Rengöring av huden

Noggrann rengöring av pannan med hjälp av en ”förberedande” rengöringsservett eller tvål och vatten. Detta steg är viktigt för avfettning av huden och för att säkerställa att elektroden fäster ordentligt på huden.

Cleansing the skin

2

Positionering av elektrod

Använd dig av en spegel för att enklare kunna se att du får en korrekt placering av elektroden på pannan. Den smalaste delen av elektroden skall peka nedåt mot din näsa. Den lägre, böjda kanten skall placeras alldeles ovanför ögonbrynens översta del.

Placing the electrode

3

Fastmontering av Cefaly

Håll i Cefaly och för enhetens baksida med de två magneterna mot elektrodens huvuddel. Cefaly fäster med hjälp av elektrodens två kontaktzoner och monteras fast på plats automatiskt.

Placing Cefaly

4

Start

Dual Model (2 inställningar: Akut och Förebyggande)

  • Tryck en gång på knappen för att välja och starta Program 1. Du hör ett pip. Program 1 är utformat för att behandla migränanfall.
  • Tryck på knappen två gånger i följd för att välja och starta Program 2. Du kommer att höra två på varandra följande pip. Program 2 är utformat för att förebygga migrän.

Starting the treatment

5

Justering av intensitet och styrka

Intensiteten ökar gradvis under de första 14 minuterna av sessionen. Om känslan blir för intensiv, tryck på knappen en gång för att stabilisera intensiteten. Känslan kommer då inte att öka mer under återstående tid av sessionen.

Du kan välja att öka intensiteten igen genom att hålla knappen intryckt: när du trycker på knappen ökar intensiteten och den stabiliseras igen när knappen släpps.

Starting the treatment

6

Pågående behandling och avslutning av behandlingssessionen

Enheten stängs automatiskt av i slutet av en session (en timme för den akuta inställningen och tjugo minuter för den förebyggande inställningen). Ta bort enheten genom att dra den framåt, bort från elektroden.

Placing Cefaly