Cefaly

Behandling och förebyggande av migrän

Cefaly erbjuder den bästa lösningen för förebyggande behandling mot migrän utan intag av läkemedel. Cefaly är en nervstimulator som reducerar antalet migränanfall och lindrar migränsmärta utan biverkningar. Kliniska studier visar att Cefaly reducerar läkemedelsintag för migrän med upp till 75%. Cefaly är CE-märkt och ISO-certifierad i enlighet med standard för medicintekniska produkter.


Nu får du en möjlighet till 60 dagars testperiod med fri returrätt

*Gäller inte för extra förbrukningsvaror**

**Se Villkor som gäller


Prova Cefaly nu

Play

Vad är Cefaly?

Cefaly ger en extern icke-invasiv neurostimulering av trigeminusnerven (e-TNS). En självhäftande elektrod fästs på pannan och Cefaly ansluts magnetiskt till denna elektrod. ). Exakta mikroimpulser skickas sedan via elektroden till trigeminusnervens övre gren för att antingen lindra huvudvärken under ett migränanfall (akut inställning) eller för att förhindra framtida migränanfall (förebyggande inställning).

För vem passar Cefaly?

Cefaly® är avsedd för patienter som lider av migrän med eller utan aura, speciellt när läkemedelskonsumtionen måste minskas.

  • Den akuta inställningen är indicerad för akut behandling av migränanfall.
  • Den förebyggande inställningen är indicerad för personer med migrän som har frekventa anfall (3 eller mer per månad) och behöver migränprofylax för att minska anfallen.

cefaly acts on the trigeminal nerve