Frågor

Cefaly

Cefaly är för patienter som behöver akut migränbehandling likväl som migränprofylax vid tre eller flera migränanfall per månad.

En session med den akuta inställningen varar en timme. Den måste användas under migränanfallet och kan upprepas under ytterligare en 60-minuters session om migränsmärtan inte lindras inom två timmar, eller om ett nytt migränanfall uppstår.

En session med förebyggande inställning varar 20 minuter. Den måste användas dagligen och kan användas när som helst under hela dagen, även om en kvällssession föredras

Den förebyggande inställningen är för patienter som har vanliga migränanfall (mer än tre per månad) och har behov av migränprofylax. Den måste användas dagligen.

Den akuta inställningen är avsedd för akut behandling av migrän och måste användas under ett migränanfall. Den kan upprepas samma dag om migränsmärtan inte har lindrats inom två timmar eller om ett nytt migränanfall uppstår.

Om du vid något tillfälle känner att behandlingens intensitet är för hög för dig, tryck då bara på knappen för att stabilisera behandlingens intensitet eller så kan du till och med ta av dig utrustningen för att avsluta behandlingen.

Ja, genom att trycka på och hålla nere knappen kan du snabbt öka till en önskad intensitetsnivå. Detta kan upprepas tills det att maximal intensitet har uppnåtts.

En elektrod med en magnetisk anslutning används tillsammans med Cefaly. En elektrod kan återanvändas upp till 20 behandlingssessioner om man hanterar elektroden på rätt sätt.

Innan man sätter på sig elektroden skall huden på pannan alltid rengöras och avfettas grundligt med hjälp av tvål och vatten. Så länge som elektroden fäster ordentligt mot huden på pannan kan den användas..

När behandlingssessionen är avslutad, skall elektroden läggas tillbaka på sitt genomskinliga stöd i plast och förvaras i sin skyddsförpackning.

Låt aldrig elektroden vara oförpackad på en torr plats. Elektrodens gel kommer då att förlora vätska och kommer inte längre att fungera korrekt. Några droppar vatten från kranen på elektrodens gel kan fukta elektroden igen och förlänga dess användningstid.

Det tar cirka 180 minuter (3 timmar) att ladda Cefalys batteri tills det är fulladdat. Det är viktigt att du laddar Cefaly så att batteriet är fulladdat innan du startar din första behandlingssession.

Batteriets livslängd sträcker sig från 5 till 10 timmars stimulering beroende på vilket program som används för varje session.

Om Cefaly avger ett långt pipande ljud när du trycker på knappen innebär detta att batteriets laddning är för låg och du måste då ladda batteriet under minst 5 minuter för att kunna utföra en behandlingssession.

Den förnimmelse och känsla som uppstår vid användning av Cefaly kan upplevas lite märklig och ovanlig, men de flesta vänjer sig dock vid detta efter några behandlingssessioner. En del personer är emellertid mer känsliga och kan uppleva att denna förnimmelse och känsla som behandlingen med Cefaly ger upphov till är lite smärtsam. Om så är fallet för dig, tryck då helt enkelt på knappen under behandlingssessionen när känslan blir för obekväm för att begränsa behandlingens intensitet.

Endast 1,25 % av patienterna kan inte stå ut med den känsla som Cefalyger upphov till och kan inte fullfölja behandlingen på ett effektivt sätt.

Vi rekommenderar att du inte använder Cefaly i följande situationer.

  • Om man har implanterad metallisk eller elektronisk medicinsk utrustning i huvudet.
  • Om man lider av smärta av okänd natur.
  • Om man har en pacemaker eller implanterad eller användbar defibrillator. Detta kan orsaka interferens med hastighet, elektrisk chock eller död.

Gravida kvinnor kan använda Cefaly utan anledning till oro. Utrustningen rekommenderas ofta som ersättning för läkemedel som gravida kvinnor inte kan inta.

Cefaly har en garanti på 2 år som gäller från inköpsdatum av utrustningen. Spara din faktura eller ditt kassakvitto på en säker plats då dessa utgör köpebevis. Datum på faktura eller kvittot utgör även inköpsdatum.

Garanti på 2 år omfattar inte tillbehör såsom batterier, elektroder och rengöringsprodukter (”Prepare”). Garantin omfattar inte heller några skador som uppkommit på grund av att enheten utsatts för slag och stötar, tappats eller skadats på något annat sätt som skulle förhindra utrustningen från att fungera korrekt. Cefaly som har fått sprickor, gått sönder eller har böjd eller krökt förpackning eller en förpackning som uppvisar tecken på fysisk skada omfattas därför inte av garantin. Detta gäller även för Cefaly- som fått sina kontaktdelar böjda, krökta eller krossade med våld.

Under garantiperioden, kan Cefaly, beroende på felets allvarlighetsgrad, antingen repareras kostnadsfritt via en godkänd reparatör eller så kan utrustningen ersättas med en ny.

Hantering av min beställning

Genomsnittlig leveranstid är cirka 3-5 arbetsdagar.

Cefaly och tillbehör levereras via Brings ombud. När du beställt en Cefaly eller tillbehör kommer du att få en avisering genom sms, e-post eller postavi för uthämtning hos det ombud som aviserats.

Vi accepterar följande betalningsalternativ:

  • Klarna

Själva betalningsmomenten slutförs inte på Cefalys hemsida, utan på en specialiserad bankwebbplats.