Hur fungerar Cefaly?

Huvudvärk och migrän omfattar oftast trigeminusnerven. Dess övre gren går ur omloppsbanan där ögonhålan slutar, under pannans hud.

En självhäftande elektrod monteras fast på pannan och Cefaly ansluts till denna elektrod. Via elektroden generar Cefaly exakta mikroimpulser som stimulerar nervändar i trigeminusnervens övre gren.

Neurostimulering av trigeminusnerven med Cefaly ger en sedativ effekt. Regelbunden upprepning av denna sedativa effekt hjälper till att reducera antalet migränattacker.

Treatment and prevention of miraine: Cefaly